Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Service Details

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi klinik ve radyografik yöntemler ile, lokal, genel anestezi veya sedasyon altında ameliyat ortamında cerrahi işlemlerin yapıldığı bölümdür. Ağız ve çene cerrahisi, diş ve çene bölgesindeki hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı birimdir. Yanak, damak, dil, dudak gibi yumuşak doku ve dişler, kemikler, eklem olarak sıralayabildiğimiz sert dokuları ilgilendiren her türlü rahatsızlığın teşhisini ve cerrahi tedavisini kapsamaktadır.

Diş ve Çene Cerrahisi

 • Gömülü ve/veya sürme sırasında müdahale gerektiren dişlere yapılan cerrahi işlemler.

 • Kök uçlarındaki lezyonların çıkartılması.

 • Kök ucu kistlerinin alınması.

 • Kök ucundaki anomalinin cerrahi müdahale ile düzenlenmesi.

 • Çene Cerrahisinde Çene Kemiğine Yönelik Cerrahi Uygulamalar

 • Çene kemiğindeki kistlerin alınması.

 • Ortognatik cerrahi (çene estetiğine ilişkin ortodonti esaslı cerrahi işlemler) ile çene kemiklerinin yeniden yapılandırılması.

 • Çene kemiklerindeki anormal kemik yapılarının düzeltilmesi.

 • Kemik yetersizliğinin olduğu bölgelere kemik greftlerinin (yama) konumlandırılarak gerekli desteğin sağlanması.

 • Çene Cerrahisinde Yumuşak Doku ve Diş Etine Yönelik Cerrahi Uygulamalar

 • Dişler arasında irritasyona bağlı oluşan diş eti ve yumuşak dokuların çıkartılması.

 • Protezden kaynaklı büyümüş dokuların çıkartılması.

 • Dişlerin birbirinden ayrılmasına yol açan dokuların çıkartılması.

 • Yanak içi mukozasındaki irritasyona bağlı veya kendiliğinden gelişmiş dokuların çıkartılması.

 • Tükürük bezi kistlerinin ve taşlarının çıkartılması.

 • Diş etinin kemik grefti ve membranlarla desteklendirilmesi.

 • Estetik amaçlı diş eti operasyonları.

 • Çene Cerrahisinde Protez Öncesi Cerrahi

 • Dişsiz çene kemiklerinin protezler için düzeltilmesi.

 • Protez için yeterli mesafe sağlanabilmesine yönelik diş eti ve çene kemiği cerrahisi.

 • Yapışık dil ve dudaklar için frenuluma (diş etini dudağa bağlayan kıvrım) yönelik cerrahi işlemler.

 • İmplant Cerrahisi

 • Eksik dişlerin tamamlanması için çene kemiğine implant (yapay diş kökü) yerleştirme,

 • Çene kemiğinin implant öncesi cerrahi ile hazırlanabilmesi için kemik grefti ve membran uygulamaları.

 • Acil Cerrahi

 • Çekim sonrası açılmış sinüs boşluklarının kapatılması.

 • Çene kırıklarının basit ve komplike tedavisi.

 • Büyük azı dişlerinin neden olduğu komplikasyonlar

 • Ağrı

 • Kist oluşumu

 • Odontojenik tümör oluşumu

 • Komşu 2.büyük azı dişin kök yüzeyinde rezorbsiyon oluşumu

 • Çene kırıkları

 • Alt ön dişlerde çapraşıklık

 • Protez irritasyonu

 • Komşu dişte periodontal hastalık

 • Komşu dişte çürük

 • Bilgi Almak İçin Formu Doldurun Uzmanlarımız, sorununuzu en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak için sizi bekliyor.